Disclaimer

Door deze site te bezoeken, gaat U akkoord met deze disclaimer.

Deze site is bestemd om algemene informatie over Edison Energy ter beschikking te stellen van het publiek.

Edison Energy is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Bedrijfstraat 21/1, 3500 Hasselt.

Edison Energy Solutions is een merk en handelsnaam van Edison Energy. Edison Energy garandeert niet dat de op deze site beschikbaar gestelde informatie juist en volledig is.

Edison Energy zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie verschaft op deze site of als gevolg van het gebrek van een specifieke informatie op de site. Niets op deze site mag beschouwd worden als zijnde een offerte om te kopen of diensten te verlenen of welk contract dan ook te sluiten. Alle informatie op deze site geldt uitsluitend ten informatieve titel. Edison Energy behoudt zich het recht voor om alle informatie op deze site op ieder ogenblik te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Elke reproductie, deels of geheel, onder elke vorm en op elk medium ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Edison Energy is verboden.